Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο (Παγκόσμια ημέρα μουσικής)

 

           Ναός Επικούρειου Απόλλωνα με την πανσέληνο του Αυγούστου

 

20 Χρόνια Λύραυλος