Νέα

Δελφοί – Αθηναΐς – National Geographic.

 Δελφοί: Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών. Συναυλία και έκθεση αρχαιοελληνικών οργάνων στο πλαίσιο του διεθνούς συνεδρίου με θέμα «the economics of blood» .

 Πολυχώρος Πολιτισμού Αθηναΐς : συναυλία στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Ιατρικού συνεδρίου με θέμα: «από τους γονείς στα παιδιά ». Διοργάνωση: Παιδοψυχιατρική Κλινική Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων « Αγία Σοφία », Παιδοψυχιατρική Εταιρία Ελλάδος, Εταιρία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου (Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.)

 Ξενοδοχείο Saint George Lykabettus: Παρουσίαση Αρχαιοελληνικής Μουσικής και Αρχαιοελληνικών Οργάνων σε Στελέχη του National Geographic.

Ιστορικό

Πρόσφατα άρθρα