Νέα

Ιορδανία

.


7-12-2006  Ιορδανία .Ο Παναγιώτης Στέφος εκπροσώπησε την Ελλάδα στο διεθνές μουσικό forum που έγινε στην Aqaba με θέμα τις αρχαίες άρπες (λύρες). Συμμετείχαν μουσικοί από τη Ευρώπη και από τον Αραβικό κόσμο. Διοργανωτές : Υπουργείο Πολιτισμού Ιορδανίας, UNESCO, European Commission in Jordan.

Στη φωτογραφία (από αριστερά προς τα δεξιά): Andy Lowings, Luis Paniagua, Παν. Στέφοςαναδεικνύοντας την άρπα της Ούρ.

Ιστορικό

Πρόσφατα άρθρα