Νέα

Πορφυρογένειο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Αγριάς

2009 – 8 Απριλίου: Βόλος. Συναυλία αρχαιοελληνικής μουσικής στο Πορφυρογένειο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Αγριάς. Διοργάνωση: Κοινωφελές Ίδρυμα Νικολάου και Ελένης Πορφυρογένη.

Με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Ιστορικό

Πρόσφατα άρθρα